Tiiveysmittaus

Rakennusten tiiveysmittaukset sertifioidulla ammattitaidolla, luotettavasti ja kilpailukykyisin hinnoin.
Myös suuret rakennukset.

Suoritamme tiiveysmittaukset RT80-10974 laadunvarmistusohjetta noudattaen, standardin SFS EN-ISO 9972:2015 mukaisesti.

Tiiveysmittauksien yhteydessä teemme aina myös ilmavuotopaikannuksen, lämpökuvaamalla ja tarvittaessa merkkisavulla.

Vähäisimmät ilmavuodot pystymme tarvittaessa paikantamaan merkkiainekokeella, erillisenä tutkimuksena.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.

Talon tiiveysmittaus lyhyesti

Talon tiiveysmittaus
on painekoe, jonka avulla mitataan rakennuksen ilmavuotoluku. Ilmavuotoluku on vertailukelpoinen numeraalinen arvo rakennuksen tiiveydelle.

Tiiveysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavan tiiveysmittauskaluston avulla.

Uudisrakennuksen tiiveysmittaus

Talon tiiveysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa ja muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot.

Uudisrakennuksen ilmatiiveys on mitattava, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin 4
(RakMk (2012), D3, pykälä 2.3.2).

Suuren rakennuksen tiiveysmittaus

Suurten rakennusten ilmatiiveysmittaus suoritetaan tarvittaessa useamman tiiveysmittauskaluston kokoonpanolla.

Suuren rakennuksen ilmatiiveys voidaan tarvittaessa mitata myös rakennuksen omilla IV-laitteilla.

Korjausrakentamiskohteen ilmatiiveysmittaus

Tiiviysmittaus on tärkeä laadunvarmistusmenetelmä myös korjausrakentamiskohteissa.

Korjausrakentamiskohteen tiiviys kannattaa mitata myös, jos ilmatiiviyttä on korjattu ja halutaan parantaa rakennuksen energialuokitusta energiatodistuksessa, esimerkiksi talon myyntiä varten.

Myös vanhempia rakennuksia mitataan, kun ilmavuotolukua tarvitaan esim. tarkasteltaessa rakennuksen lämmöntarvetta energiakatselmuksen yhteydessä.

Tiiviysmittaus, ilmavuotoluku, energialuokitus, tiiveyden merkitys ja määräykset

Ilmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen, lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen sekä asumismukavuuteen.

Nykyisillä lämmöneristepaksuuksilla ilmatiiviydestä huolehtiminen on merkittävimpiä ja edullisimpia keinoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Tiiveysmittauksen hinta

Tiiveysmittauksen hinta on tapauskohtainen.

Hintaan vaikuttavat mm. rakennuksen
pinta-ala, sijainti, mitattavien rakennuksien tai asuntojen lukumäärä, sovittu toimitussisältö, sekä raportointitapa.

Hintatietoja välilehdellä hinnasto.

Ilmavuotokohtien paikantaminen -
Lämpökuvaus, merkkisavu, merkkiainekoe

Tiiveysmittauksella mitataan rakennuksen ilmavuotoluku. Pelkkä tiiveysmittaus ei paljasta ilmavuotokohtien sijaintia, ja siksi tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään aina myös ilmavuotopaikannus. Tiiveysmittauslaitteiston avulla luotua korostettua alipainetta käytetään tehostamaan ilmavuotopaikannusta. Korostettu alipaine "imee" ilmavuotokohdat selvästi lämpökameralla havaittaviksi jo pienelläkin lämpötilaerolla.

Jos lämpötilaeroa ei ole, voidaan ilmavuotopaikannus tehdä kokonaan merkkisavun avulla.

Pienimmät ilmavuodot, jotka eivät ole lämpökameralla tai merkkisavulla paikannettavissa, voidaan tarvittaessa paikantaa merkkiainekaasulla
RT 14-11197 mukaisten merkkiainekokeiden avulla.

Merkkiainetutkimuksia voidaan soveltaa myös mm. Hajuhaittaselvityksissä, Radontutkimuksissa, sekä viemäreiden,
IV-kanavistojen ja savuhormien vuotopaikannuksissa.

Referenssit

Uudenmaan Lämpökuvaus on suorittanut tuhansia tiiveysmittauksia ja ilmavuotopaikannuksia ympäri Suomea.
Valtaosa mittauksista on tehty Etelä-Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudun alueilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen.

Toimimme myös Jyväskylän ja Mikkelin ympäristön lähialueilla.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.