Lämpökuvauskopteri ja ilmakuvaus (UAV)


Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen lämpökuvauskopteri- tai ilmakuvauspalveluistamme.


Turvallinen, tarkka, nopea, ja useimmiten kustannustehokkain menetelmä.


llmakuvaus ja ilmalämpökuvaus lämpökamerakopterilla ovat tehokkaita menetelmiä mm. lukuisien teollisuuden sovelluksien,
sekä kiinteistöjen tarkastuskuvauksiin. Käyttötarkoituksia on lukuisia, kuten;

Teollisuuden sovelluksia

- Aurinkovoimalan tarkastuskuvaus
(ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Tuulivoimalan tarkastuskuvaus
(ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Kaukolämpöverkoston lämpökuvaus / kaukolämpövuodon paikannus (ilmalämpökuvaus)

- Voimalinjojen tarkastuskuvaus
(ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Suurien säiliöiden, siilojen, boilereiden, tankkien jne. ulko- ja sisäpuolinen tarkastuskuvaus (ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Vaikeapääsyisten kohteiden tarkastuskuvaus - piiput, mastot, sillat, nosturit, sortumavaarakohteet jne. (ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Ahtaiden tilojen sisäpuoliset tarkastuskuvaukset, kuten suuret tankit, siilot, boilerit jne.
(video- ja valokuvaus sekä lämpökuvaus)

Kiinteistöjen sovelluksia

- Kiinteistöjen vesikattojen tarkastuskuvaus -
märän eristeen paikannus yläpohjasta (ilmalämpökuvaus)

- Kiinteistöjen vesikattojen kuntotarkastuskuvaus - vesikatteen kunto, sulanapitojärjestelmän tarkastus, sadevesijärjestelmän tukkeumat jne.
(ilmakuvaus sekä ilmalämpökuvaus)

- Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan lämpövuotopaikannus. Ylipaineistettuna myös ilmavuotopaikannus (ilmalämpökuvaus)

- Julkisivurappauksen taakse päässeen kosteuden paikannus (lämpökuvausdrone)

- Julkisivun kuntokatselmus
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus)

- Rakennushankkeiden vaihekuvaus
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus)

Muita sovelluksia

- Kiinteistökuvaus esim. myyntiä, vuokrausta,
tai maisemointisuunnittelua varten jne.
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus ja sisäkuvaus)

- Rata- ja reittiesittelyt jne.
(Video- ja valokuvaus, ilmakuvaus)

- Vahinkokartoitus
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus)

- Kylmäaineputkistojen vuotopaikannus (ilmalämpökuvaus)

- Henkilöetsintä (ilmalämpökuvaus)

- 3D kuvaus
(valokuvaus, ilmakuvaus)

- Kartoitus

Märän eristeen paikantaminen rakennuksen yläpohjasta

Rakennuksen yläpohjan märkä eriste on tehokkaasti paikannettavissa muutama tunti aurinkoisen päivän jälkeen suoritetulla ilmalämpökuvauksella. Märkä eriste pysyy runsaamman lämpökapasiteettinsa johdosta, kuivaa eristettä pidempään lämpöisenä auringonlaskun jälkeen, ja on näin ollen paikannettavissa lämpökamerakopterilla. Soveltuu etenkin suurien, tasahuopakattoisten rakennusten yläpohjien tutkimiseen.

Kevät ja syksy ovat parhaita suoritusajankohtia, päivän ja yön lämpötilaerojen ollessa suurimmillaan, ja kattojen ollessa kuivia sekä lumettomia.

Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan / vesikaton lämpövuotopaikannus

Paikannetaan ulkoseinien ja yläpohjan lämpövuodot, kuten kylmäsillat, eristevirheet, sekä julkisivurappauksen alle päässyt kosteus. Ilmavuodot pystytään paikantamaan sillä edellytyksellä että rakennus ylipaineistetaan. Ilma- ja lämpövuotopaikannuksen edellytys on riittävä lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä. Suoritetaan kylmänä vuodenaikana.

Rakennusten julkisivujen ja vesikattojen lämpökuvauksissa on tärkeätä päästä tarpeeksi korkealle lämpökuvaamaan siten, että kohde pystytään lämpökuvaamaan kohtisuoraan, ja näin eliminoimaan jyrkkien kuvauskulmien aiheuttamat epätarkkuustekijät. Lämpökamerakopterilla päästään helposti ja nopeasti oikealle korkeudelle / etäisyydelle lämpökuvaamaan. Näin ollen ilmalämpökuvaus voidaan tehdä nopeasti, luotettavasti ja tarkasti, ilman jyrkkien kuvauskulmien aiheuttamia haittoja.

Käsikäyttöisellä lämpökameralla suoritetun vesikattojen ja korkeampien rakennuksien lämpökuvaus edellyttää että käytössä on henkilönostin / nosturi. Kuvattaessa lämpökamerakopterista käsin vältetään tarve hidaskäyttöisille ja useissa paikoissa hankalasti operoitavien nostureiden käyttämiselle. Lämpökuvauskopterilla pääsee vaikeisiinkin paikkoihin kuvaamaan, joihin kiipeäminen olisi vaarallista, ja oikean kuvauskulman löytäminen nosturista, tai maasta käsin olisi mahdotonta.

Kattokuvaus - Kattokatselmus - Vesikaton kuntotarkastuskuvaus

Vaikeapääsyisten vesikattojen potentiaaliset ongelmakohdat pystytään paikantamaan tarkasti ja turvallisesti videokuvaamalla sekä valokuvaamalla ilmakuvauskopterista käsin. Käytämme ilmakuvauksissa huipputarkkaa kamerakalustoa, jonka avulla tutkimukset, sekä raportointi pystytään toteuttamaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Muut vaikeapääsyiset kohteet

Vaikeapääsyisten vesikattojen lisäksi, myös piippujen, mastojen, nostureiden, siltojen, säiliöiden ja muiden haastavien kohteiden tarkastus pystytään toteuttamaan helposti ja turvallisesti kopterista käsin.

Ahtaiden ja vaikeapääsyisten kohteiden kopterikuvaukset

Suurien säiliöiden, siilojen, boilereiden, tankkien jne. sisäpuoliset kuntotutkimukset edellyttävä usein kalliiden ja vaivalloisten telinerakennelmien käyttämistä. Pimeissä ja ahtaissa olosuhteissa telineellä työskentely on vaarallista ja hidasta.

Ahtaissa ja pimeissä paikossa toimimaan modifioidulla pienikokoisella kuvauskopterillamme pystymme tutkimaan vaikeapääsyisetkin kohteet nopeasti, turvallisesti ja tarkasti.

Henkilöetsintä - Pelastustoiminta - Katastrofialueet

Ilmakuvauksella pystytään tutkimaan laajoja alueita tarkasti, nopeasti ja turvallisesti. Ilmakuvaus sekä ilmalämpökuvaus ovat tehokkaita työkaluja henkilöetsinnässä ja pelastustehtävissä sekä katastrofialueiden tutkimisessa. Löydetyn henkilön sijainti voidaan viestiä pelastusryhmälle mm. lämpökameradronen gps-sijainnin perusteella.

Kalusto, olosuhdevaatimukset ja määräykset

Lämpökamerakopteri; DJI Inspire 1 V2 Prodrone,
jossa huipputarkka Flir DJI Zenmuse XT 640 R lämpökamera.

Ilmakuvauskopteri; DJI Inspire 1 V2 Pro:ssa DJI Zenmuse X5 kamera(4K, 16mp),
sekä pientä kokoa ja ketteryyttä edellyttävissä kuvauksissa modifioitu Dji Mavic Pro (4K, 12mp).

Olosuhdevaatimukset

Jotta UAV-ilmakuvaus ja UAV-lämpökuvaus pystytään suorittamaan turvallisesti, tulee välttää kovassa tuulessa, kovassa pakkasessa, sekä vesi- tai lumisateessa lentämistä.

Viranomaismääräykset

Noudatamme voimassa olevia kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämisen määräyksiä (OPS M1-32).

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen lämpökamerakopteri- tai ilmakuvauspalveluistamme.